• اطلاعیه
  • مشخصات فردی
  • پایه تحصیلی
  • مشخصات مدارس
  • آدرس
  • بارگذاری تصویر
  • تایید اطلاعات

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دبیرستان دانا و توانا


لطفا مشخصات فردی خود را وارد نمایید


لطفا پایه تحصیلی و رشته مورد تقاضا را انتخاب نماید


معدل کل نوبت اول در پایه نهم در سال تحصیلی 98-97
معدل کل نوبت اول در پایه دهم در سال تحصیلی 98-97
رشته مورد تقاضا را بر اساس علاقه و راهنمایی مشاور تحصیلی انتخاب نماید

لطفا مشخصات مدارس جاری و گذشته خود را وارد نماید


لطفا مشخصات محل اقامت خود را وارد نمایید


لطفا تصویر خود را بارگذاری نمایید


تصویر 4*3
صفحه اول شناسنامه
تصویر کارنامه نوبت اول پایه نهم
تصویر فیش واریزی

تایید نهایی صحت اطلاعات


صحت کلیه اطلاعات فوق را تایید می نمایم و عواقب درج هر گونه اطلاعات اشتباه متوجه شخص داوطلب می باشد.